Vrijwilligersorganisatie

WHV is een vrijwilligersorganisatie en worden alle taken vrijwillig (onbezoldigd) gedaan. Alleen de trainers hebben recht op een onkostenvergoeding voor de inzet die zij doen. 

We hebben ieder jaar weer een uitdaging om alles gedaan en georganiseerd te krijgen. De trainingen en meedoen aan een competitie vraagt eenmaal diverse taken. Zo heeft ieder team teamtaken zoals zaalwacht, fluiten van uit- of thuiswedstrijden en schoonmaken van de zaal. 

Naast deze teamtaken hebben we ook diverse verenigingsbrede vrijwilligerstaken waarvoor we steeds weer vrijwilligers zoeken die hun energie in de volleybalclub willen steken. Door met elkaar de schouders eronder te zetten bereiken we meer en is het ook leuker. Niet alleen ouders, maar ook andere familieleden als opa’s en oma’s en broers, zussen, ooms en tantes kunnen hun bijdrage leveren, evenals oud-leden of andere betrokkenen. 

In onderstaande lijst vind je een lijst van mogelijke taken waarbij je zou kunnen helpen en bij wie je je daarvoor kunt aanmelden of meer informatie kunt verkrijgen.

 

Taak

Omschrijving

Bestuursaandachtspunt

Verwachte tijdsbesteding

(hulp)Trainers tijdens de training

Gezamenlijk met een hoofdtrainer verzorgen van een training. Afhankelijk van ervaringsgraad kan dit ingevuld worden.

Technische commissie (Niels Reder)

2 uur per training/week

Coachen teams tijdens wedstrijden

Het coachen van een jeugd en senioren teams

Technische commissie (Niels Reder)

2 uur per wedstrijd

Op-, om- of afbouwen van velden t.b.v. trainingen

Om de trainers van met name jeugd teams te ondersteunen, is het welkom om hen te ondersteunen bij het opbouwen en afbreken van de velden. Stem met de trainer af of je kunt helpen.

Wedstrijdsecretariaat (Teus van Wijk)

10-15 minuten per week

Opbouwen van velden competitiewedstrijden en toernooien

Opbouwen en afbreken van de velden tijdens thuiswedstrijden en toernooien.

Wedstrijdsecretariaat (Teus van Wijk)

10-15 minuten per week

Opleiden en begeleiding van scheidsrechters

Scheidrechters opleiden en begeleiden, zoals jeugd als senioren

Wedstrijdsecretariaat (Teus van Wijk)

2-5 uur per jaar

BHV-coordinator

Het op basis van het BHV-plan uitvoeren van de BHV-organisatie tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen.

Wedstrijdsecretariaat (Teus van Wijk)

2-5 uur per jaar

Coördinator schoonmaak sporthal

Het plannen en coördineren van de twee-wekelijkse schoonmaak van plannen tot en met instructie en begeleiding

Algemeen (Wicky van de Loo)

10-15 uur per maand

Onderhoud beachveld

Het beachveld onderhouden qua onkruid en bladeren, en eventueel reparatie van defecten

Beachcommissie (Olaf van Arkel/Stefan Arp)

5-10 uur per zomer en herfst

Organisatie van beachclinics

Het plannen en organiseren van beachclinics in afstemming met de coördinatie-functionaris van gemeente Lingewaal

Beachcommissie (Olaf van Arkel/Stefan Arp)

10-20 uur per zomer

Organisatie van beachtoernooien

Het inventariseren welke kinderen zouden willen beachvolleyballen, deze opgeven en vervoer coördineren

Beachcommissie (Olaf van Arkel/Stefan Arp)

10 uur per zomer

Sportiviteitcoach

Feedback geven aan trainers en anderen binnen de club, zodat zij gemotiveerd worden hun inzet geïnspireerd door te zetten.

Algemeen (Wicky van de Loo)

5-10 uur per maand

Fotograaf

Maken van teamfoto’s (of video’s) en foto’s tijdens wedstrijden en evenementen, deze archiveren en publiceren

Algemeen (Olaf van Arkel)

5-10 uur per maand

Reporters

Kopij aanleveren voor de website, elektronische nieuwsbrief De Staffel en de regionale kranten  

Algemeen (Olaf van Arkel)

5-10 uur per maand

Organiseren van acties

Uitvoering van acties om geld in te zamelen zoals de Asperse markt, lotenactie, verkoop van  paaseitjes en douchgel, waalover-actie, Rabobank clubkas-actie.

Sponsoring (Sander Arp)

10-20 uur per actie

Contactpersoon adverteerders

Werving van en communicatie met adverteerders, zodat aantal adverteerders groeit  

Sponsoring (Sander Arp)

10-20 uur per jaar

Coördinator shirtsponsors

Werving van en communicatie met shirtsponsors, zodat aantal shirtsponsors groeit  

Sponsoring (Sander Arp)

10-20 uur per jaar

Coördinator bordsponsors

Werving van en communicatie met bordsponsors, zodat aantal bordsponsors groeit  

Sponsoring (Sander Arp)

10-20 uur per jaar

Coördinator donateurs

Werving van en communicatie met donateurs, zodat aantal donateurs groeit  

Sponsoring (Sander Arp)

10-20 uur per jaar

Coördinator van de jaarlijkse speelweek

In overleg met het speelweek-committee organiseren van een dagdeel om de Asperse kinderen te laten volleyballen in de zaal en het beachveld

Algemeen (Wicky van de Loo)

20 uur in de zomer (augustus)

Organiseren van evenementen

Organisatie van evenementen (volleyladder, Sinterklaas, interlands)

Toernooi- en Activiteiten commissie (Peter Voorburg)

5-10 uur per evenement

Hulp bij toernooien

Helpen als scheidsrechter, plannen, financiële afwikkeling, communicatie

Toernooi- en Activiteiten commissie (Peter Voorburg)

5-10 uur per toernooi

Omroeper / entertainer

Tijdens evenementen en wedstrijdendagen omroepen van informatie

Wedstrijdsecretariaat (Teus van Wijk)

3-6 uur per evenement of speeldag

Vrijwilligers coördinator

Organiseren van presentje voor alle vrijwilligers en jaarlijks evenement

Algemeen (Wicky van de Loo)

5-10 uur per jaar

Materiaalman/-vrouw

Onderhoud van alle WHV materialen en beheer van alle WHV-kasten

Wedstrijdsecretariaat (Teus van Wijk)

2-5 uur per jaar

Kledingcoördinator shirts

Shirts coördineren zodat de teams gevulde tassen hebben met passende en voldoende shirts

Algemeen (Wicky van de Loo)

15-20 uur per jaar

Beheer webshop

Afstemming met de kledingleverancier van WHV attributen (kleding, tassen, etc)

Wedstrijdsecretariaat (Teus van Wijk)

10-20 uur per jaar

Social media / Online communicatie

Beheer en coordinatie van social media uitingen

Algemeen (Olaf van Arkel)

5-10 uur per maand

Fysiek clubblad en teaminformatie

Eenmaal per jaar een fysiek clubblad maken waarin teaminformatie en praktische informatie vermeld wordt

Algemeen (Olaf van Arkel)

20 uur per seizoen (in augustus/september)

Bijlagen:
Bewaar het bestand takenlijst januari 2017.docxTakenlijst