Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen van de volleybalsport:

  1. als ontspanning
  2. ter bevordering van de lichamelijke ontwikkeling
  3. ter bevordering van de volleybalsport in het algemeen

 

WHV wil deze doelstellingen als volgt realiseren:

  • WHV is een groeiende en vooruitstrevende (beach) volleybalclub, die inspirerend is voor leden en haar omgeving
  • WHV is een solide vrijwilligersorganisatie waarin taken zo verdeeld zijn dat vrijwilligers hun steentje optimaal kunnen bijdragen en zelf hun motivatie erin kunnen vinden
  • WHV is een omgeving waarin leden zich maximaal kunnen ontplooien en optimaal kunnen bewegen. Wij willen hogerop, en talenten toekomst bieden
  • WHV is een sociaal gebonden club, maatschappelijke betrokken en wil leden vanuit verschillende sociale leefomgevingen geïntegreerd laten volleyballen