Aanmelden

Wil je lid worden van WHV?

Klik hier om je nu online aan te melden.

 

WIl je lid worden van WHV Beach?

Klik Hier om je nu online aan te melden

 

Social


 

 

 

Covid-19 maatregelen per 28-11-2021 - geen competitie meer in 2021

Beste (ouders/verzorgers van) WHV-leden,

Vrijdagavond 26 november werd er bekend gemaakt dat de amateursport vanaf 17:00 uur helaas niet meer mag doorgaan. Daarnaast kwam afgelopen maandag 29 november het nieuws dat door deze maatregel de competitie tot einde 2021 in zijn geheel wordt stilgelegd.

Om toch te kijken naar mogelijkheden om wel te kunnen blijven volleyballen/bewegen hebben we samen met de TC gekeken naar trainingen op de zaterdagen. We hebben hiervoor bijgevoegd schema opgesteld voor de komende drie zaterdagen tot het einde van het jaar. Dit schema zal a.s. zaterdag 4 december ingaan. Hiermee hopen we jullie toch nog wat trainingsuren te kunnen bieden!

Verder hebben we als bestuur besloten dat er op deze zaterdagen op de geplande tijden ruimte is voor onderlinge wedstrijden, maar geen oefenwedstrijden tegen externe clubs. Hiermee willen we ook als vereniging de verplaatsing van mensen/leden van en naar andere sporthallen zo minimaal mogelijk houden.

Daarnaast worden de volgende aangescherpte maatregelen gehanteerd om te mogen komen trainen:

  • bij corona gerelateerde klachten blijf je thuis(!);
  • Iedereen van 18 jaar en ouder die de kleedkamers of zaal wil betreden wordt gecontroleerd op een geldig coronatoegangsbewijs;
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
  • De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
  • Het dragen van een mondkapje is weer verplicht wanneer je je gaat verplaatsen in de sporthal;
  • De tribune is gesloten;
  • Begeleidende vrijwilligers zijn vrijgesteld van coronatoegangscontrole, dit betreffen de trainers.

We volgen als vereniging hierin het beleid vanuit de Nevobo en NOC NSF volgens het Protocol Verantwoord Sporten. Voor veel gestelde vragen willen we verwijzen naar de FAQ van de NOC NSF: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen.

Helaas voor ons als amateursport weer flink wat maatregelen. Laten we met elkaar positief blijven en vooral kijken naar wat we nog wel mogen en kunnen! Wees lief voor elkaar!

Namens de TC en het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Martine Arp
Secretaris volleybalvereniging WHV