Aanmelden

Wil je lid worden van WHV?

Klik hier om je nu online aan te melden.

 

WIl je lid worden van WHV Beach?

Klik Hier om je nu online aan te melden

 

Social


 

 

 

ALV vindt plaats in september 2021

Via deze weg willen we jullie informeren dat we als bestuur hebben besloten de Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 21 september te houden. We willen o.a. een zo helder mogelijk beeld geven in onze financiële stand van zaken en eventuele compensaties met betrekking tot de contributie. Dit is helaas niet mogelijk als we de ALV houden op het gebruikelijke moment in mei. Dat komt doordat we dan nog geen duidelijkheid hebben inzake de compensatieregelingen (helaas duurt dit door de vele aanvragen wat langer).

Wat we wel kunnen melden is dat er momenteel positieve gesprekken plaatsvinden met de sportstichting over mogelijke tegemoetkomingen. Maar ook hier geldt dat we daarbij afhankelijk zijn van de landelijke regelingen

Namens het bestuur,
Martine Arp, secretaris