Aanmelden

Wil je lid worden van WHV?

Klik hier om je nu online aan te melden.

 

WIl je lid worden van WHV Beach?

Klik Hier om je nu online aan te melden

 

Social


 

 

 

De senioren zaalvolleyballers WHV starten nu ook met buitentrainingen

De senioren (18+) van volleybalvereniging WHV starten afgelopen week met hun buitentrainingen. Veel leden hebben toch weinig gesport en nu is weer een stimulans om met hun team te gaan sporten. De meeste teams hadden we contact met online vergadersystemen en via de app-groepen, maar nu zie je iedereen weer fysiek, en dat is toch anders. Omdat we voorafgaand al twee weken ervaring opgedaan hadden met de jeugd, die op 30 april mocht starten, konden we in het weekend van 9 en 10 mei ook de organisatie opzetten om ook de zaalteams buiten te kunnen laten volleyballen. We hebben een groep van 12 Corona begeleiders die enkel tot taak heeft de regels te handhaven en de hygiëne te bewaken. Voor iedereen ouder dan 13 jaar gelden nu dezelfde regels en dat is wel zo duidelijk. 

Corona-team
Het Corona-team zag in deze week gezien dat het juist bij senioren veel belangrijker is om elkaar te blijven aanspreken, dan bij de jeugd. De jeugd heeft de 1,5 meter afspraken direct goed in het systeem zitten en passen dat netjes toe. Bij ouderen zien we toch heel snel dat ze in het veld en rondom het veld veel sneller en vaker dichterbij elkaar gaan staan en ook langer blijven napraten rondom de training wat niet te bedoeling is.

WHV heeft een checklist opgezet om scherp te kunnen blijven wat gehandhaafd moet worden, zo worden de ballen na iedere training gedesinfecteerd. De opmerkingen op deze ingevulde formulieren worden met elkaar besproken en opgevolgd om het mes scherp te houden. 

Organisatie
Om de 1,5 meter te realiseren mogen er maximaal 6 spelers op een veld. Juist daarom zijn de seniorenteams over alle avonden van de week verdeeld om zoveel mogelijk senioren in de avond te kunnen te laten buitenvolleyballen. Op bijna alle dagen wordt naast de twee beachvelden ook gebruik gemaakt van het grasveld van De Wiel met nog twee extra velden. Het gras heeft het zwaar te verduren, en daarom maait Gert de Bruin van GenG maaimachines het gras nu een extra keer extra naast de normale wekelijkse gemeentelijke maaironde. Tussen de trainingen is een half uur gepland om drukte te vermijden. Voorzitter Olaf van Arkel: ‘We zijn blij met de hulp en de snelle reacties vanuit de gemeente om alles in goede banen te leiden. De aanvraag die we zondagavond instuurden werd die maandag 11 mei direct beoordeeld en we konden in de avond al buitenvolleyballen!’ 

Trainingen
De trainers hebben wel een uitdaging met hun trainingen om de 1,5 meter te behouden. Individuele bal oefeningen of werken in duo’s werkt prima. Juist de tactische en complexere oefeningen vragen om voorbereiding en zijn slechts beperkt mogelijk. Zeker op het gras is er weinig mogelijk qua snelheid en het springen. Het grasveld ligt er keurig bij, maar bevat toch oneffenheden. Spelers moeten zich voorafgaand aanmelden en er worden presentielijsten bijgehouden om achteraf duidelijk te hebben wie er komen en wie bij welke training zijn geweest. 

Vrij beachvolleyballen voor senioren
Naast de reguliere trainingen kunnen leden van 18 jaar en ouder ook vrij beachvolleyballen. Dit moet voorafgaand aangemeld worden, wordt ook geregistreerd en rondom het beachvolleyballen worden de RIVM regels ook in acht genomen. 

Trots
Nu ook de senioren ook buitenvolleyballen is de club na 8 weken weer operationeel en kunnen de 200 leden met elkaar weer volleyballen. Nog niet iedereen is in de eerste week gestart, maar zo’n 150 leden stonden vorige week op het veld, waarvan 40 jeugdspelers ontvingen naast de buitentraining ook een beachtraining op zaterdag.