Aanmelden

Wil je lid worden van WHV?

Klik hier om je nu online aan te melden.

 

WIl je lid worden van WHV Beach?

Klik Hier om je nu online aan te melden

 

Social


 

 

 

Jeugd van WHV start met buitenvolleybal

Op vrijdag 1 mei kreeg volleybalvereniging Wij Houden Vol uit Asperen akkoord op het ingeleverde plan om te starten met Buitenvolleybal. Afgelopen week stonden de zaalvolleyballers voor het eerst buiten. Op het zwembad De Wiel zijn de daarvoor aangeschafte netten direct in gebruik genomen en pakten de trainers die normaal in de zaal training geven, na 8 weken de draad weer op. 

Op het gras is er natuurlijk minder mogelijk, maar het biedt ook weer kans om juist te werken aan de volleybaltechnieken. Zo is je oriëntatie echt heel anders en is het zaak om bewuster na te denken hoe je beweegt en verplaatst. Het is natuurlijk voor iedereen erg wennen. De trainers hadden hun training niet alleen aangepast op het buiten spelen, maar zij hebben ook in hun training de 1,5 meter te respecteren tussen de spelers, en er geldt een maximum van 6 spelers per veld. 

Onderdeel van het protocol is dat er zogenaamde kaderleden toezicht houden op de sporters. WHV heeft een team van Corona-begeleiders die erop toe zien dat het protocol gevolgd wordt, kunnen vragen beantwoorden, geven tips en waarschuwingen om er actief voor te zorgen dat de 1,5 meter gehandhaafd wordt. Zijn werken met een daarvoor opgestelde checklist en leggen observatie vast. De werkwijze om dit effectief en zorgvuldig te kunnen blijven doen, heeft het team met elkaar bepaald. Er is veel draagvlak, creativiteit en enthousiasme om het goed te regelen. 

De komende week hopen we ook met de senioren te kunnen starten. Ook voor de senioren geldt hetzelfde protocol als voor de 13+jaar en vraagt dit wel een hele organisatie en afstemming met trainers, Corona-begeleiders en leden