Aanmelden

Wil je lid worden van WHV?

Klik hier om je nu online aan te melden.

 

WIl je lid worden van WHV Beach?

Klik Hier om je nu online aan te melden

 

Social


 

 

 

WHV Corona communicatie

 

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De basisregels van RIVM zijn van kracht, maar voor volleybal houden we de richtlijn van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) aan. 

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen;

Tijdens het sporten is er vanaf 1 juli de mogelijkheid om gewoon te sporten waarbij de afstanden met elkaar en het contact zeker voor senioren zo minimaal opgezocht wordt. Buiten het sporten op het veld is de 1,5 meter voor senioren (18+) nog steeds van toepassing.

Introducés zijn ook van harte welkom. Dit is dan wel buiten op de beachvelden of het grasveld naast het beachveld en met in achtneming van een aantal strikte regels. Zowel buiten als in de sporthal gelden een aantal regels:

 • Rondom het wisselen van groepen zijn er aanvullende regels. Trainers en ouders ontvangen daarvoor een aanvullende protocol.
 • De aanwezigheid is vooraf bekend en de trainers houden de registratie bij.
 • De ballen worden na iedere training gedesinfecteerd.
 • Deze regels hebben we te respecteren en te handhaven, en per training is er een Corona begeleider (kaderlid) om toe te zien of aan de regel voldaan wordt. Deze legt observaties ook vast op een checklist.
 • Toeschouwers zijn tijdens de trainingen en wedstrijden toegestaan, maar behouden ruim 1,5 meter van elkaar en juichen ingetogen
 • Met desinfecteermiddel de handen nog extra ontsmetten.

Voor de zaal gelden een aantal aanvullende regels:

 • Voor de kleedruimtes (inclusief douches) geldt een maximum van 7 per kleedkamer en een maximum aantal douches van 2 personen.
 • De deuren zijn eenrichtingsverkeer, zodat de teams elkaar niet hoeven te kruisen.

Hieronder vinden jullie het voorlopige zaalrooster dat voor senioren vanaf 24 augustus geldt en vanaf 31 augustus voor de jeugd.

Taak van de Corona-begeleiders

Om de trainingen mogelijk te maken zoeken nog Corona-begeleiders die toezien op een effectieve werking van de instructies. We zoeken 1-2 Corona-begeleiders per trainingsgroep. In totaliteit hebben dan dus een groep van circa 10-12 mensen nodig, zodat het kan rouleren en afgewisseld kan worden. Wat zijn de taken:

 • Toezicht houden op naleving van de algemene regels
 • Aanwezigheidslijsten per training incl. check op ziekte verschijnselen
 • Een observatie en waarschuwingslijst invullen per training
 • Bij het wisselen de procedure voorbereiden en dusdanig uit laten voeren dat dit aan de richtlijnen voldoet
 • Handenwassen en/of ontsmetten na iedere training
 • Reinigen van de ballen na gebruik 

Taak van de Corona-coordinator

We zoeken ook een Corona coördinator met de volgende taak:

 • Monitoren van de uitgangspunten in dit plan
 • Actief opvolgen van de actiepunten en hulp bieden daar waar nodig
 • Contact met de buurtsportcoach / gemeente
 • Ervoor zorgen dat de accommodatie voldoet aan eisen

 

Trainers en begeleiders beachvolleybal tijdens de gymles voor basisscholen

Al eerder organiseerde WHV beachvolleybal lessen voor basisscholen op de beachvelden. Komende dagen vindt er overleg plaats met de buurtsportcoaches wat de wensen van de scholen is. Als WHV kunnen we helpen om de gymlessen mogelijk te maken. Dit vraagt wel extra inzet om voor trainers, maar ook begeleiders om alles gestructureerd te laten verlopen en ook de regels van hygiëne te respecteren. 

Hulp ouders in vitale beroepen (misschien toch beter via de apps)

Wellicht zijn er ouders bij WHV die nu in deze tijd hulp kunnen gebruiken om de kinderen te kunnen laten volleyballen. Mocht er hulp nodig zijn, wie zou bijv. kinderen willen halen en brengen? 

Vrij volleyballen

Voor het vrij volleyballen naast de trainingen gelden de volgende uitgangspunten

 • Alleen senior WHV (beach) leden (ouder dan 18 jaar), kunnen gebruik maken van het beachveld naast de trainingen. Hiervoor geldt een maximum van 4 spelers per veld.
 • Zij spelen onder eigen verantwoordelijkheid maar worden gehouden aan dezelfde regels als het 13+ protocol.
 • Dit moet tenminste 48 uur ervoor aangevraagd worden bij WHV beach of de beach app.
 • Dezelfde afspraken gelden voor normaal gebruik (ballen desinfecteren, 1,5 meter afstand etc.)