Aanmelden

Wil je lid worden van WHV?

Klik hier om je nu online aan te melden.

 

WIl je lid worden van WHV Beach?

Klik Hier om je nu online aan te melden

 

Instagram

WHV Corona communicatie

In navolging van de jeugd mogen de senioren vanaf 11 mei ook weer volleyballen. Introducés zijn ook van harte welkom. Dit is dan wel buiten op de beachvelden of het grasveld naast het beachveld en met in achtneming van een aantal strikte regels. De instructies lijken op de werkwijze zoals in supermarkten. De basisregels van RIVM zijn van kracht, maar voor volleybal houden we de richtlijn van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) aan. 

Een aantal regels om een indruk te krijgen:

 • Rondom het wisselen van groepen zijn er aanvullende regels. Trainers en ouders ontvangen daarvoor een aanvullende protocol. Voor iedereen ouder dan 13 jaar gelden aanvullende regels om de 1,5 meter te respecteren. Er mogen o.a. maximaal 6 spelers op een veld en die mogen ook niet wisselen van veld.
 • De ballen worden na iedere training gedesinfecteerd.
 • Deze regels hebben we te respecteren en te handhaven, en per training is er een Corona begeleider (kaderlid) om toe te zien of aan de regel voldaan wordt. Deze legt observaties ook vast op een checklist.
 • Alleen trainingen zijn toegestaan. Wedstrijden, competities en toernooien kunnen zeker tot 1 september nog niet plaatsvinden.
 • Kleedruimtes (inclusief douches) en kantines blijven gesloten.
 • Toeschouwers zijn tijdens de trainingen niet toegestaan. 

Om het buitenvolleybal mogelijk te maken hebben we een alternatief trainingsschema. Mocht je mee willen doen, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het buitenvolleybal en het beachvolleybal geeft andere risico’s dan in de zaal. De trainers doen er alles aan om de trainingen veilig te laten verlopen, maar leden zijn zelf verantwoordelijk. WHV en trainers nemen geen aansprakelijkheid voor eventuele blessures. 

We hebben de ambitie om voor iedereen buitentrainingen aan te bieden. Dit vraagt wel om flexibiliteit en hulp van ouders en trainers om het mogelijk te maken.

 

Taak van de Corona-begeleiders

Om de trainingen mogelijk te maken zoeken nog Corona-begeleiders die toezien op een effectieve werking van de instructies. We zoeken 1-2 Corona-begeleiders per trainingsgroep. In totaliteit hebben dan dus een groep van circa 10-12 mensen nodig, zodat het kan rouleren en afgewisseld kan worden. Wat zijn de taken:

 • Toezicht houden op naleving van de algemene regels
 • Aanwezigheidslijsten per training incl. check op ziekte verschijnselen
 • Een observatie en waarschuwingslijst invullen per training
 • Bij het wisselen de procedure voorbereiden en dusdanig uit laten voeren dat dit aan de richtlijnen voldoet
 • Handenwassen en/of ontsmetten na iedere training
 • Reinigen van de ballen na gebruik 

Taak van de Corona-coordinator

We zoeken ook een Corona coördinator met de volgende taak:

 • Monitoren van de uitgangspunten in dit plan
 • Actief opvolgen van de actiepunten en hulp bieden daar waar nodig
 • Contact met de buurtsportcoach / gemeente
 • Ervoor zorgen dat de accommodatie voldoet aan eisen

 

Trainers en begeleiders beachvolleybal tijdens de gymles voor basisscholen

Al eerder organiseerde WHV beachvolleybal lessen voor basisscholen op de beachvelden. Komende dagen vindt er overleg plaats met de buurtsportcoaches wat de wensen van de scholen is. Als WHV kunnen we helpen om de gymlessen mogelijk te maken. Dit vraagt wel extra inzet om voor trainers, maar ook begeleiders om alles gestructureerd te laten verlopen en ook de regels van hygiëne te respecteren. 

Hulp ouders in vitale beroepen (misschien toch beter via de apps)

Wellicht zijn er ouders bij WHV die nu in deze tijd hulp kunnen gebruiken om de kinderen te kunnen laten volleyballen. Mocht er hulp nodig zijn, wie zou bijv. kinderen willen halen en brengen? 

Vrij volleyballen

Voor het vrij volleyballen naast de trainingen gelden de volgende uitgangspunten

 • Alleen senior WHV (beach) leden (ouder dan 18 jaar), kunnen gebruik maken van het beachveld naast de trainingen. Hiervoor geldt een maximum van 4 spelers per veld.
 • Zij spelen onder eigen verantwoordelijkheid maar worden gehouden aan dezelfde regels als het 13+ protocol.
 • Dit moet tenminste 48 uur ervoor aangevraagd worden bij WHV beach of de beach app.
 • Dezelfde afspraken gelden voor normaal gebruik (ballen desinfecteren, 1,5 meter afstand etc.)

Clinics beachvolleybal voor de jeugd

Beachvolleybal is veel makkelijker te leren dan zaalvolleybal. Het is lekker buiten en stoer om te doen. Juist daarom groeit beachvolleybal hard en wil volleybalvereniging WHV (Wij Houden Vol) de jeugd clinics aanbieden om kennis te maken met beachvolleybal.

In de maand juni worden er vier clinics georganiseerd op vrijdagmiddagen van 5 tot en met 26 juni voor 10 euro. De jeugd van 8 tot en met 12 speelt van 16:00-17:30 en van 13 tot en met 16 jaar van 18:00-19:30. Locatie zijn de beachvelden op het natuurzwembad De Wiel langs de Leerdamseweg (nummer 39) in Asperen. De clinics zijn bedoeld om beachvolleybal te leren. De trainers hebben oefeningen waarin je snel de basistechniek onder de knie hebt, de spelregels kent en al snel onderlinge wedstrijdjes kunt spelen.

Deze clinics zijn onderdeel van het lokaal sportakkoord om sporten te promoten. Vanzelfsprekend respecteren we de RIVM-regels en hanteren daarvoor protocollen. De deelnemers moeten zich vooraf aanmelden, zodat we het protocol kunnen toesturen. Opgave kan met een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met opgave van de naam, leeftijd en telefoonnummer.

De senioren zaalvolleyballers WHV starten nu ook met buitentrainingen

De senioren (18+) van volleybalvereniging WHV starten afgelopen week met hun buitentrainingen. Veel leden hebben toch weinig gesport en nu is weer een stimulans om met hun team te gaan sporten. De meeste teams hadden we contact met online vergadersystemen en via de app-groepen, maar nu zie je iedereen weer fysiek, en dat is toch anders. Omdat we voorafgaand al twee weken ervaring opgedaan hadden met de jeugd, die op 30 april mocht starten, konden we in het weekend van 9 en 10 mei ook de organisatie opzetten om ook de zaalteams buiten te kunnen laten volleyballen. We hebben een groep van 12 Corona begeleiders die enkel tot taak heeft de regels te handhaven en de hygiëne te bewaken. Voor iedereen ouder dan 13 jaar gelden nu dezelfde regels en dat is wel zo duidelijk. 

Corona-team
Het Corona-team zag in deze week gezien dat het juist bij senioren veel belangrijker is om elkaar te blijven aanspreken, dan bij de jeugd. De jeugd heeft de 1,5 meter afspraken direct goed in het systeem zitten en passen dat netjes toe. Bij ouderen zien we toch heel snel dat ze in het veld en rondom het veld veel sneller en vaker dichterbij elkaar gaan staan en ook langer blijven napraten rondom de training wat niet te bedoeling is.

WHV heeft een checklist opgezet om scherp te kunnen blijven wat gehandhaafd moet worden, zo worden de ballen na iedere training gedesinfecteerd. De opmerkingen op deze ingevulde formulieren worden met elkaar besproken en opgevolgd om het mes scherp te houden. 

Organisatie
Om de 1,5 meter te realiseren mogen er maximaal 6 spelers op een veld. Juist daarom zijn de seniorenteams over alle avonden van de week verdeeld om zoveel mogelijk senioren in de avond te kunnen te laten buitenvolleyballen. Op bijna alle dagen wordt naast de twee beachvelden ook gebruik gemaakt van het grasveld van De Wiel met nog twee extra velden. Het gras heeft het zwaar te verduren, en daarom maait Gert de Bruin van GenG maaimachines het gras nu een extra keer extra naast de normale wekelijkse gemeentelijke maaironde. Tussen de trainingen is een half uur gepland om drukte te vermijden. Voorzitter Olaf van Arkel: ‘We zijn blij met de hulp en de snelle reacties vanuit de gemeente om alles in goede banen te leiden. De aanvraag die we zondagavond instuurden werd die maandag 11 mei direct beoordeeld en we konden in de avond al buitenvolleyballen!’ 

Trainingen
De trainers hebben wel een uitdaging met hun trainingen om de 1,5 meter te behouden. Individuele bal oefeningen of werken in duo’s werkt prima. Juist de tactische en complexere oefeningen vragen om voorbereiding en zijn slechts beperkt mogelijk. Zeker op het gras is er weinig mogelijk qua snelheid en het springen. Het grasveld ligt er keurig bij, maar bevat toch oneffenheden. Spelers moeten zich voorafgaand aanmelden en er worden presentielijsten bijgehouden om achteraf duidelijk te hebben wie er komen en wie bij welke training zijn geweest. 

Vrij beachvolleyballen voor senioren
Naast de reguliere trainingen kunnen leden van 18 jaar en ouder ook vrij beachvolleyballen. Dit moet voorafgaand aangemeld worden, wordt ook geregistreerd en rondom het beachvolleyballen worden de RIVM regels ook in acht genomen. 

Trots
Nu ook de senioren ook buitenvolleyballen is de club na 8 weken weer operationeel en kunnen de 200 leden met elkaar weer volleyballen. Nog niet iedereen is in de eerste week gestart, maar zo’n 150 leden stonden vorige week op het veld, waarvan 40 jeugdspelers ontvingen naast de buitentraining ook een beachtraining op zaterdag.

Sponsors